Pályázatok

Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásbanEFOP-3.9.2-16-2017-00047 a kedvezményezett neve: Dombóvár Város Önkormányzataa projekt címe: Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári Járásbana szerződött támogatás összege: 249.825.095 Fta támogatás mértéke: 100%a projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.02.29projekt azonosító száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00047 A projekt tartalmának bemutatása:Dombóvár Város Önkormányzata 2017. március 16-án nyújtott be támogatási kérelmet az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül "Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári Járásban" címmel. A Támogatási Szerződés kibocsátására 2017.11.07-én került sor. A projektet Döbrököz, Várong, Lápafő és Szakcs Községek Önkormányzatával, valamint a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézménnyel konzorciumban valósítja meg Dombóvár Város Önkormányzata. Jelen fejlesztés alapvető célja, hogy a területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok lecsökkenjenek, és a helyi problémákra komplex, átfogó megoldást találjon. Ennek érdekében a projekt keretében először az igények felmérése, a hátráltató tényezők teljes körű feltérképezése történik meg, majd a szaktudási hiányt enyhítő programok és képzések kidolgozása, illetve megvalósítása. A projekt második blokkjában a gyermekek és a tanulók pénzügyi magatartásának kialakítása valósul meg, a fiatalok tehetséggondozása, valamint nyelvi előkészítő és digitális kompetenciát fejlesztő programok zajlanak le. A harmadik projektrész keretében a hátrányos helyzetű tanulók támogatását célozza meg a fejlesztés különböző ösztöndíjak kiosztása által. A tanulók oktatásán kívül a szülők és az intézmény közötti kapcsolatot erősítő programok is megvalósulnak, illetve kis értékű eszközök beszerzése is része a beruházásnak. Ezeken felül a humán közszolgáltatásban dolgozók egy része továbbképzésen vesz részt, melyet tanúsítvány, vagy bizonyítvány megszerzésével zárnak le. Ezeknek a képzéseknek fontos eleme az információ- és tapasztalatcsere, vagyis az elméleti oktatás mellett gyakorlati újdonságokkal is találkozhatnak a kurzusokon részt vevők. A projekt gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett településeket, valamint jelentős munkanélküliséggel sújtott településeket is érint. A fejlesztés során közvetlenül több mint 1 000 fő vesz részt a projekt által különböző helyszíneken megvalósuló képzésekben, programokban.

Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban

Dombóvár Város Önkormányzata 2017. március 31-én nyújtott be támogatási kérelmet az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül "Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári Járásban" címmel. A Támogatási Szerződés megkötésére 2017.12.04-én került sor.

Kedvezményezett neve: Dombóvár Város Önkormányzata

Konzorciumi partner: Lápafő Község Önkormányzata

A projekt azonosító száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00063

Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári Járásban

EFOP-1.5.3-16-2017-00063

· a kedvezményezett neve: Dombóvár Város Önkormányzata

· a projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári Járásban

· a szerződött támogatás összege: 249.872.310 Ft

· a támogatás mértéke: 100%

· a projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.02.29

· projekt azonosító száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00063

A projekt tartalmának bemutatása:

Dombóvár Város Önkormányzata 2017. március 31-én nyújtott be támogatási kérelmet az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül "Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári Járásban" címmel. A Támogatási Szerződés megkötésére 2017.12.04-én került sor.

A projektet a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézménnyel, valamint Döbrököz, Várong, Szakcs és Lápafő Községek Önkormányzatával konzorciumban valósítja meg Dombóvár Város Önkormányzata.

A projekt alapvető célja a helyi együttműködésekben, közösségekben rejlő lehetőségek lehető legszélesebb kiaknázásával a Dombóvári járás hátrányos helyzetű térségének fejlesztése, valamint a helyi lakosság esélyegyenlőségének biztosítása. A projekt a területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok csökkentését, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását kívánja kezelni. A fenti célkitűzések támogató programok által, azokon belül különböző tematikák mentén realizálódnak, esetenként mentori tevékenységgel egybekötve. Megvalósul többféle, a helyi életminőség javítását célzó és a célcsoport helyben maradását ösztönző, valamint a lakosság egészségmagatartásának fejlesztését célzó, közösségi egészségnevelési és egészségfejlesztési program is. Különböző család- és gyermekjóléti, egyéb preventív és a fiatalok közösségépítéséhez kapcsolódó program is lezajlik majd. A projekt helyi problémákra kíván megoldást találni, fő célkitűzése a hátrányos helyzetűek segítése és a város népességmegtartó erejének növelése.

A projekt gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett településeket, valamint jelentős munkanélküliséggel sújtott településeket is érint. A projekt közvetlenül több mint 2 000 főt érint, a fejlesztés hatására pedig legalább 15 fő jut álláshoz.