I. Galgóczi Gábor

I. Galgóczy Gábor (Sajó-Galgóczi és ecsegi),

Ref. lelkész. Galgóczy Gábor a grammatisták, később a közép leányiskola tanítója. Édesapja Galgóczy Gábor, édesanyja Dúzs Erzsébet, Született 1786. augusztus 4.-én Nagykőrösön, édesanyja Duzs Erzsébet.

Ref. pap volt előbb Tolna megyében Lápafőn majd Magyar- Nagy-Székelyben, azután Somogy megyében Kőröshegyen és Somogy- Túrban, Pest megyében Solton és Tószegen. Nyugalomba vonulván, 89. évének betöltése után Nagy-Kőrösön halt meg 1875. jan. 18.

Testvérei:

Galgóczy Erzsébet, Galgóczy Zsuzsanna, Galgóczy József, Galgóczy Mária.

Felesége: Bécsy Zsuzsanna.

Gyermekei: Galgóczy Gábor ; Galgóczy Károly ; Galgóczy János; Galgóczy Etelka és Galgóczy Dániel

Munkája: Rövid szózat, melyben az országszerte divatozó káromkodásoknak, veszedelmes voltára figyelmeztetnek hazánknak lakosai. Pest, 1861.

Petrik Könyvészete és fiának Galgóczy Károlynak szíves közlése.